Sääntömääräinen kevätkokous

Posted on 11/04/2021 · Posted in Tiedotteet

Kutsu Kajaanin Aiki-Jo:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 26.04.2021 klo 19.30. Kajaanihallin yläkerrassa.

Aiheena sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja

tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto

sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.

7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti

vireillepanemat muut asiat.

  • Ensiapulaukun hankkiminen seuralle.

8. Muut esille tulevat asiat.

9. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa