Kutsu. Sääntömääräinen syyskokous 23.11.2020

Posted on 08/11/2020 · Posted in Tiedotteet

Kutsu Kajaanin Aiki-Jo ry:n syyskokoukseen

Kajaanin Aiki-Jo ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 23.11.2020 Kajaanihallilla kello 19:30, treenien jälkeen. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2kpl, toimivat

myös ääntenlaskijoina) valinta

3. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4. Läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistus

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle kaudelle

8. Seuran hallituksen valinta seuraavalle kaudelle (puheenjohtaja ja 6 jäsentä)

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnan tarkastajan valinta (eivät saa olla hallituksen

jäseniä)

10. Jäsen- ja peruskurssimaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen tarkistaiminen ja

vahvistaminen.

11. Hallituksen esittämät muut asiat tai sääntöjen 10§ mukaisesti jäsenten

vireillepanemat asiat.

– seuran nettisivujen uudistaminen

12. Vapaata keskustelua

13. Kokouksen päättäminen