Sääntömääräinen kevätkokous Torstaina 19.4.

Posted on 05/04/2018 · Posted in Tiedotteet

Sääntämääräinen kevätkokous pidetään torstain 19.4. harjoitusten jälkeen klo 19.45. Kajaanihallilla

Aiheena sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.
  7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireillepanemat muut asiat.
  8. Muut esille tulevat asiat.
  9. Kokouksen päättäminen.