Kevätkokous 8. Huhtikuuta

Posted on 26/03/2015 · Posted in Tiedotteet

Kutsu Kajaanin Aiki-Jo ry:n kevätkokoukseen

Kajaanin Aiki-Jo ry:n kevätkokous pidetään keskiviikkona 8. huhtikuuta 2015 Kajaanihallin yläaulassa kello 19:45. Kaikki seuran jäsent ovat tervetulleita kokoukseen.

Esityslista alla.

ESITYSLISTA

Sääntömääräiset asiat:

Kevätkokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.

7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireillepanemat muut asiat.

8. Muut esille tulevat asiat.

9. Kokouksen päättäminen.

Hallituksen puolesta

Mikko Kurkela
Sihteeri