Kevätkokous 13.4.

Posted on 29/03/2017 · Posted in Tiedotteet

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Kajaanihallilla torstaina 13.4.

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.
  7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireillepanemat muut asiat.-Työnjakoa: Verkkosivuille päivittäjä (Ehdotettu Joelia)
  8. Muut esille tulevat asiat.
  9. Kokouksen päättäminen.